Monipuoliset terapiapalvelut Oulussa

Ota yhteyttä

Psykoterapiapiste Selkis tarjoaa perhepsykoterapiaa sekä muut monipuoliset terapiapalvelut asiakkaille Oulussa. Etäterapia mahdollistaa terapiakäynnit vaivattomasti myös kotoasi käsin kaikkialta Suomesta.

Perhepsykoterapia

Kun perhe kohtaa kriisin tai perheenjäsenten välille syntyy jännitteitä, perhepsykoterapia on hyvä ratkaisumenetelmä. Perhepsykoterapia on tietoinen pyrkimys tutkia perheen sisäisessä rakenteessa, dynamiikassa ja arvoissa ilmeneviä häiriöitä, jotka ilmenevät esimerkiksi lukkiutuneena vuorovaikutuksena.


Perheterapiassa perheenjäsenet pääsevät työstämään omaa ahdistustaan ja jännitteitä aiheuttavia tekijöitä yhdessä perheen muiden jäsenten kanssa. Yhteisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mitä perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Terapiassa jokaisen jäsenen kokemuksen kuuleminen on yhtä tärkeää. Perheterapia mahdollistaa perheenjäsenten välisten vuorovaikutussuhteiden muuttumisen myönteisemmiksi ja toimivammiksi.

 

Perheterapiaan on mahdollista hakea ja saada Kelan kuntoutusterapiatukea. Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Tutustu myös pariterapiaan

Vanhempien ohjaus

Vanhempien ohjauksessa voidaan käsitellä vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä ja haasteita laajasti, asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Käynneillä käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi vanhemman oma jaksaminen, kasvatukselliset haasteet tai lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset. Keskiössä on aina kuitenkin vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde.

Vanhemmuuden tukeminen ja lapsenkasvatusongelmien käsittely johtaa parhaimmillaan lapsen turvalliseen kehittymiseen. 

Vanhempien ja lasten välisten vuorovaikutussuhteiden myönteinen muuttuminen toimii lapsen kehitystä tukevana kokemuksena, mahdollistaen normaalin kehittymisen.
Mikäli vanhempien ohjaus liittyy lapsen tai nuoren kuntoutuspsykoterapiaan, on siihen mahdollista hakea Kelan myöntämää tukea. Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Tutustu myös lyhytterapiaan

Terapeuttiset tukikeskustelut

Terapeuttiset tukikeskustelut tarjoavat tukea jokapäiväisestä arjesta selviytymiseen haastavassa elämäntilanteessa. Keskustelussa keskitytään ajankohtaisiin, asiakkaan itse esille tuomiin aiheisiin. Tukikeskustelut eivät ole terapiaa, mutta niillä voi olla merkittävä rooli hyvinvoinnin tukemisessa ja suurempia ongelmia ennaltaehkäisevässä työssä.


Terapeuttinen tukikeskustelu voi olla avuksi myös äkillisen kriisin tai muun mieltä järkyttävän tilanteen sattuessa. Olen apunasi lyhyelläkin varoitusajalla ja tarjoan tukea pahimmasta hetkestä yli pääsemiseen.

Kysy lisää

Kaikki terapiapalvelut myös etänä

Psykoterapiapiste Selkis tarjoaa mahdollisuuden terapian toteuttamiseen myös etänä, vaivattomasti ja turvallisesti kotoasi käsin. Etäterapia mahdollistaa terapiaan osallistumisen mistä päin Suomea tahansa. Olet aina myös tervetullut kasvokkain tapahtuvalle käynnille vastaanotolleni Ouluun.

 

Voit varata ajan sivuiltani löytyvällä lomakkeella. Vastaan kaikkiin saamiini viesteihin pian.

Tee ajanvaraus